1. Kaštieľ v Betliari2. Hrad Kásna Hôrka3. Strážna veža v Rožňave
4. Gombasecká jaskyňa5. Ochtinská aragonitová jaskyňa6. Dobšinská ľadová jaskyňa
7. Domica8. Palcmanská maša9. Krásnohorská jaskyňa
10. Zádielská tiesňava11. Turniansky hrad
 

  


 Tipy na výlet:
 
 
  Malebná zrúcanina kostola v Lúčke  
 

      Obec Lúčka sa nachádza v okrese Rožňava. Zaujímavosťou obce je zrúcanina husitského kostola z 13. storočia. Pamiatka je prístupná pre verejnosť, v letných dňoch teda ide o pekný výlet či prechádzku do tejto malebnej obce na východe Slovenska.

 
   
 
  Turniansky hrad  
 

      Východisková obec prechádzky na hrad – Turňa nad Bodvou má slávnejšiu minulosť ako súčasnosť. Bola centrom Turnianskej župy, ktorá patrila medzi najmenšie v Uhorsku. Dnes sa o jej územie približne rovnakým dielom delia Slovensko a Maďarsko. Župan pôvodne sídlil v Turnianskom hrade, avšak v 19. storočí sa presťahoval do Turne nad Bodvou, kde sídlil dodnes stojacom klasicistickom Župnom dome.

      Pri návšteve hradu prechádzame unikátnou prírodnou rezerváciou Turniansky hradný vrch. Ocitneme sa v unikátnej floristickej lokalite, kde na okolitých vápencových svahoch rastie nádherná kvetena vrátane mimoriadne vzácneho a svetovo známeho endemitu rumenica turnianska. Nájsť ju možno na škrapových poliach a jej žlto kvitnúce kvety priťahujú do tejto oblasti botanikov a milovníkov prírody. Keďže sa vyskytuje iba v tejto oblasti, patrí medzi úplne chránené rastliny a je zaradená do Červenej knihy IUCN.

 
 

      Hrad sa nachádza na východnom okraji Slovenského krasu, ktorý patrí medzi najväčšie krasové územia v Európe. Nachádza sa v ňom aj niekoľko planín a rozlohou najmenšia je prevažne lúčna Zádielska planina. Jej južný okraj je mierne zdvihnutý nápadnou kužeľovitou vyvýšeninou nesúcou ruiny Turnianskeho hradu. Planina je vtesnaná medzi dve hlboké skalné tiesňavy. Na východe tvorí jej ostrú morfologickú hranicu svah bizarnej Hájskej doliny a na západe ju ohraničuje jedna z najkrajších tiesňav na Slovensku – Zádielska tiesňava. Je hlboko vrezaná do bieleho vápenca krasových planín Slovenského krasu a miestami je hlboká vyše 400 metrov. Ozdobou tiesňavy je pozoruhodný skalný útvar vysoký 105 metrov, ktorý dostal podľa svojho charakteristického štíhleho tvaru výstižný názov Cukrová homoľa. Zádielska tiesňava je chránená ako národná prírodná rezervácia a s hradom ju spája trasa náučného chodníka.

 
 
  Zádielska tiesňava  
 

      Zádielska tiesňava ľudovo nazývaná aj Zádielska dolina je monumentálny krasový kaňon s hĺbkou takmer 400 m, dĺžkou 3 km, najužšia šírka dna 10 m. Nachádza sa v Slovenskom krase pri obci Zádiel v Košickom kraji. Je vytvorený vodami pretekajúceho Blatného potoka. Od roku 1954 je táto oblasť s výmerou 214,73 ha národnou prírodnou pamiatkou. Pozornosť zaujme najmä 105 m vysoká ihlanovitá skala vymodelovaná erozívnou činnosťou vody, ktorá pre svoj tvar dostala meno Cukrová homoľa. Cukrová homoľa je najvyšší vežovitý skalný útvar na Slovensku.

      Charakteristiku flóry a fauny podmieňuje hraničné položenie medzi Slovenským krasom a Slovenským rudohorím. Územie je známe aj zvratom vegetačných pásiem. Zádielska dolina je známa už od praveku, prechádzala tadiaľto dôležitá komunikácia spájajúca Rožňavskú a Košickú kotlinu, čoho svedkom sú aj skromné historické pamiatky, najmä zo staršej doby bronzovej a valy hradiska na západnom svahu tiesňavy.

      Je verejnosti prístupná červenou turistickou trasou z obce Zádiel.

 
   
Copyright © Rezort Lúčka